Tuesday, April 10, 2012

አቤቱ የሆነብንን አስብ

በዝቋላ አቦ ገዳም የደረሰውን የሚያሳይ ስዕላዊ መግለጫ

No comments:

Post a Comment

እግዚአብሔር ያክብርልን ስለ አስተያየትዎ ከልብ እናመሰግናለን፡ መልሳችንን በቅርቡ ይጠብቁን፡ ሰላመ እግዚአብሔር ከሁላችንም ጋር ይሁን አሜን፤