Tuesday, April 4, 2017

ESAT ዜና ዝርዝር የዋልድባን አባት በመንግሥት ሃይሎች ታፍኖ ማዕከላዊ መወሰድ
Let's save waldba! together ዋልድባ እንታደግ!

No comments:

Post a Comment

እግዚአብሔር ያክብርልን ስለ አስተያየትዎ ከልብ እናመሰግናለን፡ መልሳችንን በቅርቡ ይጠብቁን፡ ሰላመ እግዚአብሔር ከሁላችንም ጋር ይሁን አሜን፤