Monday, March 25, 2013

መናኝ ገ/ኪዳን የተባሉ $25000.00 ብር ይዘው ከማይጋባ እቃቤት ተሰወሩ


“ በፈተና የሚጸና ሰው የተባረከ ነው፤ ከተፈተነ በኋላ ለሚወዱት ተስፋ ስለ እርሱ የሰጣቸውን የሕይወትን አክሊል ይቀበላልና።” የያዕቆብ መልዕክት ፩ ፥ ፲፪

በዛሬማ ወንዝ ላይ የሚገነባው ግድብ ካርታ (ወልቃይት ክኳር ፋብሪካ)
·         በማይጋባ እቃቤት ሹም ሆነው የተቀመጡ መናኝ ገ/ኪዳን የተባሉ $25000.00 ብር ይዘው ተሰውረዋል
·         ባለፈው ለአቤቱታ በጎንደር እና በባሕር ዳር የሄዱትን አባቶች እና እናቶች በሙሉ በተለያየ ተጽዕኖ ከገዳሙ ወጥተው ወደ ሌላ ገዳም እንዲሰደዱ ተደርገዋል
·         በማይጋባ፣ በአዲርቃይ፣ በማይጸብር፣ የሚገኙት እቃ ቤቶች በአባ ገ/ሕይወት ሹሞች እየመዘበሩት ይገኛሉ